Kategóriák

Amennyiben problémába ütközik kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot online ügyfélszolgálatunkon vagy 06-20-501-52-01 telefonszámon.    

Organic Lifestyle Törzsvásárlói pontrendszer

A weboldalunkon történő vásárlással automatikusan csatlakozol törzsvásárlói programunkhoz. A regisztrációval automatikusan elfogadod a törzsvásárlói program általános részvételi feltételeit.
A törzsvásárlói tagsággal valamennyi termék vásárlása után értékes jutalompontokat gyűjthetsz, amelyeket a következő vásárlások alkalmával kedvezményre válthatsz.

A jutalompont számítás módja:

Alapesetben minden 100 Ft vásárlás után 1 pontot írunk jóvá. Akciós jelleggel a pont jóváírás feltételeit egyoldalúan módosíthatjuk, erről információt a főoldalon vagy az egyes termékek leírásánál találsz. Az aktuálisan rendelkezésedre álló pontok összege a Saját fiók> Hűségpontjaim oldalon megtekinthető. Vásárlás esetén lehetőséged van a korábban összegyűjtött pontok beváltására, amit a rendszer kedvezmény formájában biztosít.

Jutalompont beváltás módja: minden 1 pont = 2 Ft. A kedvezmény minden esetben a kosárérték végösszegéből kerül levonásra. A gyűjtött pontok csak és kizárólag kedvezmény igénybevételére használhatók fel, készpénzre nem átválthatók.

A törzsvásárlói pontok beváltására a vásárlástól számított 60 nap áll rendelkezésére. Amennyiben nem használja fel a pontokat és túllépi a 60 napot a törzsvásárlói pontjait töröljük.

Az Organic Lifestyle Törzsvásárlói program részvételi feltételei:

A program törzsvásárlója lehet bármely természetes vagy jogi személy.

Az Organic Lifestyle törzsvásárlói programba történő jelentkezés módja: az Organic Lifestyle webáruházban történő sikeres vásárlás. A weboldalon történő regisztrációval a törzsvásárló elfogadja a Organic Lifestyle  Törzsvásárlói program részvételi feltételeit, valamint annak későbbi módosításait. A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett változás esetén a törzsvásárló köteles adatait módosítani az Organic Lifestyle webáruház oldalán kezelt adatlapján.

A Törzsvásárlói regisztrációval az Organic Lifestyle webáruház törzsvásárlói tagja kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait valamint a törzsvásárlói tranzakcióinak adatait aOrganiclifestyle Magyarország Kft. saját üzleti tevékenysége érdekében kezelje és feldolgozza, továbbá a törzsvásárlót írásbeli információkkal, ajánlatokkal megkeresse. A Organiclifestyle Magyarország Kft. kijelenti, hogy az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja. A törzsvásárlói tagok adatait és a tranzakciós adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és dolgozza fel. A törzsvásárló jogosult az adatkezelési hozzájárulását a Organiclifestyle Magyarország Kft.-hez intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a törzsvásárló az adatkezelési hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított ponttranzakciók begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a programban való részvétel és a regisztráció felmondását jelenti a törzsvásárló részéről.

Az Organic Lifestyle webáruházban történő minden egyes vásárlás alkalmával törzsvásárlói pontok kerülnek jóváírásra. Minden 100 Ft vásárlási összeg után alapesetben 1 törzsvásárlói pont kerül jóváírásra. Az Organic Lifestyle webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy akciós jelleggel a törzsvásárlói pontok jóváírásának módján egyoldalúan változtasson vagy bizonyos termékek esetén további pontokat írjon jóvá.

Az aktuális törzsvásárlói pontegyenleg a Jelszóváltoztatás menüpont felett bármikor megtekinthető. Egy adott megrendelés után járó pontok jóváírása a sikeres kézbesítés vagy átvétel után történik meg. Amennyiben a pontok jóváírása során valamilyen okból nem a megfelelő pontszám kerül regisztrálásra, a törzsvásárlónak azt email vagy telefon útján azonnal jeleznie kell a weboldal üzemeltetője felé.

A gyűjtött pontok csak és kizárólag kedvezmény igénybevételére használhatók fel, készpénzre nem átválthatók. Vásárláskor, ha pontbeváltás történik, 1 pont 2 Forint árengedménynek felel meg. A pontbeváltás során vásárolt termékek után járó pontok ugyanúgy jóváírásra kerülnek, mint ha nem pontbeváltással fizetne a törzsvásárló. A gyűjtött pontok más regisztrált tagnak nem átadhatók és más regisztrált tagok pontjaival nem összevonhatók. A kedvezmény minden esetben a kosárérték végösszegéből kerül levonásra.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. jogosult a törzsvásárlónak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, ha neki felróható okból igazoltan hamis adatokat közöl a regisztráció során. Fenti esetben a Organiclifestyle Magyarország Kft. mentesül a törzsvásárlónak a megszüntetés időpontjában meglévő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.

A törzsvásárlónak jogában áll regisztrációját és a törzsvásárlói programban való részvételét egyoldalúan azonnali hatállyal bármikor megszüntetni, amelyet írásos formában az webshop@organiclifestyle.hu e-mail címre írt levélben tehet meg. A regisztráció megszűnése a Organiclifestyle Magyarország Kft. -hez való beérkezéssel hatályosul. A törzsvásárlói programról való lejelentkezéssel a webáruházban történt regisztráció is megszűnik.

Organiclifestyle Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció bármilyen okból történő megszűnése esetén a korábban gyűjtött pontokat törölje rendszeréből.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. törzsvásárlói pontgyűjtő programja határozatlan időtartamú.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. jogosult a törzsvásárlói programot megszüntetni vagy a pontgyűjtés módját és feltételeit saját hatáskörben bármikor egyoldalúan megváltoztatni a törzsvásárlók 30 nappal korábbi értesítésével, amely írásos levél (e-mail) formájában a regisztráció során megadott email címre történik. A törzsvásárlói program megszűnése esetén az értesítés kiküldésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására 30 napig van lehetőség. A 30 nap leteltével az addig be nem váltott pontok megszűnnek, a továbbiakban a program megszűnéséből és a be nem váltott pontokból eredő igényérvényesítésre nincs mód.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az Organic Lifestyle Törzsvásárlói program jelen részvételi feltételeit egyoldalúan módosítsa azzal a feltétellel, hogy az esetleges változás(ok)ról a törzsvásárlókat írásos formában, e-mail útján tájékoztatja.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. nem felel a törzsvásárlókat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő. A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - a törzsvásárlókat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Organiclifestyle Magyarország Kft-t jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a törzsvásárlókra.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. bármilyen okból történő megszűnése esetén a törzsvásárlói pontok automatikusan törlődnek a rendszerből, ebből eredendően kártérítés nem igényelhető.

Az informatikai rendszer és az adatkapcsolat esetén fellépő hiba a Organiclifestyle Magyarország Kft-nek fel nem róható helyzetnek minősül, így abból eredően vele szemben igényt érvényesíteni nem lehet.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. nem ellenőrzi, hogy a törzsvásárlók által a regisztráció során vagy egyéb módon közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Organiclifestyle Magyarország Kft-vel szemben minden jogi út kizárva.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. jogosult a weboldal üzemeltetését egyoldalúan karbantartás, vagy egyéb ok miatt szüneteltetni, melyről lehetőség szerint előzetesen a weboldalon köteles a felhasználókat értesíteni. A szüneteltetésből eredő esetleges igényekkel összefüggésben a Organiclifestyle Magyarország Kft. felelősséget nem vállal.

A Organiclifestyle Magyarország Kft. jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt pontokat a törzsvásárlótól előzetesen írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont pontokat a törzsvásárló részére utólagosan jóváírni. A Organiclifestyle Magyarország Kft-nek az előző mondatban foglalt joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított egy éven belül évül el.


Compare